Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV146

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig och uppsatshandledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin