Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV171

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Hansen, Anders; Machin, David (2013) Media and communication research methods. New ed.: Basingstoke: Palgrave Macmillan

Artiklar och bokkapitel, ca 500 sidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin