Ingenjörsgeologi och geoteknik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TV445

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Axelsson, Kennet; Mattsson, Hans, Geoteknik, Upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, [2016]Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin