Medie- och kommunikationsvetenskap A: Metodologi och medie- och kommunikationsvetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV162

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Davidsson, Pamela; Palm, Matti; Melin Mandre Åsa

Svenskarna och Internet 2018

Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige, 2018

Tillgänglig online: https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Kompletterande artiklar och bokkapitel, ca 100 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin