Medie- och kommunikationsvetenskap B: Uppsats

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV143

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Väljs i samråd med kursansvarig och uppsatshandledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin