Komplex analys

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA022

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Gamelin, Theodore W., Complex analysis, New York, Springer, cop. 2001Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin