Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG510

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Gilbert, Scott F.; Barresi, Michael J. F., Developmental biology, Eleventh edition, Sunderland, Massachusetts, U.S.A., Sinauer Associates, Inc., Publishers, [2016]

Översiktartiklar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin