Ledarskap och kultur

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG261

Huvudgrupp 1

Artiklar om ca 300 sidor, enligt lärares anvisning, tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin