Omvårdnad inom intensivvård 1

16,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KR047

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga publikationer samt annan för ämnet relevant litteratur tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin