Medie- och kommunikationsvetenskap A: Metodologi och medie- och kommunikationsvetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV162

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kompletterande artiklar och bokkapitel, ca 100 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin