Samtalsanalys (avancerad nivå)

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS225

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ett antal artiklar omfattande max 100 sidor tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin