Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS333

Huvudgrupp 1

Dessutom läses efter eget val och i samråd med läraren en avhandling.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin