Medie- och kommunikationsvetenskap B: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod I

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV167

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Utöver dessa obligatoriska böcker kommer ca 150 sidor av litteratur fokuserad på specifika metoder att läsas under kursen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin