Bedömning och omdömen, grundlärare F-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE243

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Aktuella vetenskapliga artiklar och andra texter enligt lärarens anvisningar (ca 250 s). Dessa texter och referenslitteratur anges i anslutning till kursen. Häri ingår aktuella styrdokument, samt offentligt stödmaterial och råd kring bedömning, betyg och nationella prov riktade till lärare och elever i grundskolans årskurser Fk-6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin