Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV146

Huvudgrupp 1

Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig och uppsatshandledare.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin