Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

20 veckor

Litteraturlista, Förutbildning, 5PU012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

Läsförståelse

Skriftlig framställning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin