Vindkraft - vindresurser

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV197

Huvudgrupp 1

  • Bergström, Hans, Wind resource mapping of Sweden using the MIUU-model, Institutionen för geovetenskaper, 2008Obligatorisk (Litteraturen kommer tillhandahållas i e-klassrummet vid kursstart.)
  • Brower, Michael, Wind resource assessment: a practical guide to developing a wind project, Hoboken, N.J., Wiley, c2012
  • Nilsson, Karl; Ivanell, Stefan, Wind Energy, Institutionen för geovetenskaper, 2010Obligatorisk (Litteraturen kommer tillhandahållas i e-klassrummet vid kursstart.)
  • Wizelius, Tore, Vindkraft i teori och praktik, 3., uppdaterade uppl., Lund, Studentlitteratur, 2015Obligatorisk
  • Wizelius, Tore, Wind power projects: theory and practice, Abingdon, Oxon, Routledge, 2015Obligatorisk (Kan ersättas av den svenska utgåvan.)

Delar av ovanstående kurslitteratur kommer användas i kursen. Ytterligare litteratur på ungefär 150 sidor tillhandahålls i e-klassrummet vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin