Människa-datorinteraktion: Interaktionsdesign för webben

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV173

Huvudgrupp 1

Webbsidor och forskningsartiklar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin