Avancerad kvantfältteori

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA159

Huvudgrupp 1

  • Peskin, M.; Schroeder, D., An introduction to QFT, Addison Wesley (Kapitel 8–13, 15, 16 och 19.Kompletteras med material om supersymmetri.)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin