Sociologisk metod och analys

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE259

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 200 s om vetenskapsteori samt ytterligare ca 100 s enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin