Forskningsfronten inom livsvetenskap

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG430

Huvudgrupp 1

Kurslitteraturen innehåller viktiga primära forskningsartiklar och studenterna kommer att guidas i hur man hittar viktig information inom dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin