Förändringsledning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG314

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Hallin, Anette; Olsson, Anna; Widström, Maria, Förändringsledning, Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur, [2019]Obligatorisk

Tre valda vetenskapliga artiklar per tema tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin