Moderna turkiska språk

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5TU133

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Deny, Jean, Philologiae Turcicae fundamenta, Wiesbaden, Steiner, 1959-Obligatorisk
  • Johanson, Csató, Lars, Éva Ágnes, The Turkic languages, London: Routledge, 2006Obligatorisk

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin