Turkiska: fortsättningskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5TU217

Turkietturkisk grammatik med textläsning och Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkie

Delkurs 1 och delkurs 2

  • Öztopçu, Kurtuluş, Elementary Turkish. A Complete Course For Beginners, Santa Monica, California and Istanbul, 2015Obligatorisk
  • Kerslake, Göksel, Celia, Aslı, Turkish: Comprehensive grammar, London: Routledge, 2010Obligatorisk
  • İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce, Redhouse. Istanbul., 1994Obligatorisk
  • • Svenskt-turkiskt lexikon. Lexin. Språklexikon för invandrare., Skolverket, 2002Obligatorisk (http://lexin.nada.kth.se/sve-tur.shtml)

Ett urval av turkietturkiska texter tillhandahålles av kursledaren.

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin