Handledd verksamhetsförlagd utbildning

28 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC117

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (http://www.manskligarattigheter.se/)

Socialstyrelsens handböcker - i samråd med handledare ska studenten välja och läsa den eller de av Socialstyrelsens handböcker som är relevanta för VFU-platsen.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer: utöver detta ska studenten välja vetenskapliga artiklar som relaterar till ett aktuellt problem som rör VFU-platsens verksamhet.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin