Sociologisk teori

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC181

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Artiklar och bokkapitel tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin