Statistisk kvalitetsstyrning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG286

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

För kursen som ges på campus

För kursen som ges på distans

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin