Projekt och ledning

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG283

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur Campus

Artiklar och sammanställningar om ca 500 sidor tillkommer och tillhandahålls av läraren.

Litteraturlista Distans

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin