Nordsamiska A2

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SM015

Färdighetsträning med textanalys

Övningsmaterial kommer att vara tillgängligt i Studium i samband med kursstart.

Samisk kultur och samiskt samhälle

Undervisningsmaterialet kommer att finnas tillgängligt i Studium vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin