Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

20 veckor

Litteraturlista, Förutbildning, 5PU012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

Läsförståelse

Obligatorisk skönlitteratur på ca 600 s. tillkommer.

Skriftlig framställning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin