Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 8LF022

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 350 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp, respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin