Samhällsorienterande ämnen för F-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RT614

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Gemensam litteratur

Kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap Stockholm: Skolverket, 2021

Kommentarmaterial till kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap Stockholm: Skolverket, 2021

Geografi

Historia

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Religionskunskap

Artiklar enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Samhällsvetenskap

Barnkonventionen http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Artiklar enligt lärarens anvisningar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin