Forskning och utveckling i samverkan

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE277

Huvudgrupp 1

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Dessutom tillkommer ca 350 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin