Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5TU604

Huvudgrupp 1

Ett urval av vetenskapliga artiklar och texter i de beträffande språken tillhandahålles av kursledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin