Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV171

Huvudgrupp 1

Artiklar och bokkapitel, ca 500 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin