Introduktion till transformativ speldesign

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SD315

Kurslitteratur

All kurslitteratur i den här listan finns tillgänglig för studenter, på kurssidan i lärplattformen Studium.

1. Titlar med flertalet artiklar eller kapitel

För att hitta specificerade artiklar, se under "3. Artiklar och kapitel"

2. Om akademiskt skrivande, metod och formalia

3. Artiklar och kapitel - komplett lista

All kurslitteratur i den här listan finns tillgänglig för studenter, på kurssidan i lärplattformen Studium.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin