Förändringsledning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG314

Huvudgrupp 1

Gäller för distanskursen

  • Hallin, Anette; Olsson, Anna; Widström, Maria, Förändringsledning, Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur, [2019]Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar tillkommer vid kursstart.

Gäller för campuskursen

  • Hallin, Anette; Olsson, Anna; Widström, Maria, Change Management, First edition, Lund, Studentlitteratur, [2021]Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar tillkommer vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin