Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)

20 veckor

Litteraturlista, Förutbildning, 5PU012

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

Läsförståelse

Obligatorisk skönlitteratur på ca 600 s. tillkommer.

Skriftlig framställning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin