Historia i praktiken: Berättande och historiebruk

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LH906

Kurslitteratur

Information om aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på kurssidan i Studium senast fem veckor före kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin