Medelturkisk filologi

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5TU701

Huvudgrupp 1

Ett urval av medelturkisa texter tillhandahålles av kursledaren.

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin