Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2NE669

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Rosen,, Harvey; Katz, Michael,; Morgan,, Wyn, Microeconomics, 2. European edition 2009, London, McGraw Hill, 2009

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin