Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG323

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Murray, Patrick R.; Rosenthal, Kenneth S.; Pfaller, Michael A., Medical microbiology, 5. ed., St. Louis, Mosby, cop. 2005

rekommenderad litteratur (ej obligatorisk)

Salyers och Whitt: Bacterial Pathogenesis: A molecular approach

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin