Ingenjörsgeologi och geoteknik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TV445

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kennet Axelsson: Introduktion till geotekniken, Uppsala universitet, Inst. för geovetenskaper, 2004.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin