Empirisk modellering

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1RT890

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Ljung, Lennart; Glad, Torkel, Modellbygge och simulering, 2., [utvidgade och modifierade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2004Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin