Musikpsykologi A2

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS731

Delkurs 1: Musikalisk utveckling

Litteratur enligt lärares anvisningar.

Delkurs 2: Musikalisk begåvning och personlighet

Litteratur enligt lärares anvisningar.

Delkurs 3: Tillämpningar för inlärning och undervisning

Litteratur enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin