Nationalekonomi B: Finansiell ekonomi

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2NE672

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Hillier, David, Corporate finance, 1. European ed., Berkshire, McGraw-Hill Higher Education, cop. 2010Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin