Är programmet rätt för dig?

Cajsa, student.

Möt en student på programmet

Namn: Cajsa Ceder Hof
Från: Hudiksvall

Utbildningen lyfter den komplexitet kost som ämnesområde har och bidrar till en större förståelse kring offentliga och privata måltidsverksamheter.

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av kost och människors beteenden gällande matvanor och livsstilsval. För mig kändes kostvetarprogrammet givet då jag var mer intresserad av att arbeta med kost på samhällsnivå snarare än på individnivå.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Definitivt. Och lite mer därtill. Utbildningen lyfter den komplexitet kost som ämnesområde har och bidrar till en större förståelse kring offentliga och privata måltidsverksamheter. Vidare ger utbildningen en bred kompetens kring olika ämnesområden som förbereder en väl inför kommande yrkesliv, oavsett om en är intresserad av att arbeta inom offentlig eller privat sektor.

Hur är det att studera på ett universitet?
– Det har varit mycket givande. Jag upplever att jag har utvecklats och växt enormt som person under mina tre år på Uppsala universitet. Att välja en utbildning där likasinnade studerar har bidragit till intressanta och utvecklande diskussioner i bland annat seminarier. Vidare har jag fått lära mig att kritiskt granska och analysera vetenskapliga artiklar och utvecklat min studieteknik som jag har arbetat fram under mina tre år. Det har gett mig en bra förutsättning för vad som komma skall i yrkeslivet när det gäller att arbeta mot deadlines och planera min arbetstid.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag består oftast av en eller flera föreläsningar beroende på vilken kurs en läser. Mycket eget ansvar och självstudier är centrala delar i utbildningen. Det jag har gillat och uppskattat med kostvetarprogrammet är att utbildningen både är teoretisk och praktisk vilket ger en djupare kunskap och förståelse i ämnet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mina mål är att få ut så pass mycket av utbildningens innehåll, lära mig mer inom kostområdet och allt vad det innebär samt att kunna nyttja den akademiska examen som kostvetarprogrammet erbjuder inför kommande yrkesliv.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är en fantastisk stad att bo och studera i. Uppsala universitet har kompetenta och engagerade lärare och jag har upplevt att kunskapsnivån på utbildningen varit mycket hög vilket varit otroligt hjälpsamt för mig som student för att hålla sig aktiv och engagerad.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet kan se väldigt olika ut beroende på var någonstans du befinner dig i livet och hur du är som person. Är du kanske sugen på att engagera dig och få ut så mycket som möjligt av studentlivet är nationerna som gjorda för dig. Det finns även möjlighet att engagera sig i studierådet Culina på IKV för att bland annat driva frågor om utbildningens innehåll där du som student är med och påverkar.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Du kommer verkligen inte att ångra dig! Den bredd och insikt som Kostvetarprogrammet ger inför kommande yrkesliv, vad du än väljer att ta dig an, kommer att ge dig den kunskap och förståelse som kommer att krävas för att arbeta inom ämnet kost.

Två snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Håga/Nåsten naturreservat i Eriksberg och Café Roma på Stationen.

Vad gör du om fem år?
– Då arbetar jag med att stötta och underlätta den dagliga driften i offentliga måltidsverksamheter och kanske arbetar med utbildningsfrågor gällande kostplanering.

Våren 2021

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin