Är programmet rätt för dig?

Erik, student.

Möt en student på programmet

Namn: Erik Hjelm
Från: Uppsala

Utbildningen ger möjlighet att kunna arbeta i en internationell atmosfär.

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Identifierar mig som Uppsalaekonom! En kandidat i företagsekonomi från Uppsala Universitet och en kandidat i nationalekonomi från Stockholms Universitet sedan var valet enkelt och föll på MSc i internationellt företagande. Uppvuxen i Uppsala är jag så klart patriot och studentlivet i den här staden är bäst i Sverige men framför allt jag är väldigt intresserad av globalisering och företagsekonomi på internationell nivån.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Domkyrkan, Uppsala högar, slottet, Fyrisån här finns mycket att se och tretton studentnationer att besöka. Det bästa är att kunna skaffa vänner med så många olika upplevelser och erfarenheter särskilt för mig som Uppsalabo; mina kursare kommer från hela Sverige och många andra länder.

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)?
– Personligen har jag utlevt att kurserna har haft ett högre tempo, till skillnad från kandidatnivån. Jag har definitivt behövt börja med läsandet tidigt, separera innehållet till hanterbara bitar, och läsa lite varje dag.

Berätta om studentlivet!
– På mastersnivån är studentlivet minst lika roligt som för kandidater; för min del var det ännu roligare. Jag tog inte tillfället i akt när jag började studera på kandidatnivå (inspark och reccegasken). 2021 började Uppsalaekonomerna med en särskild inspark för mastersstudenter vilket gav mig möjligheten att äntligen få en riktig inspark. Vänner och händelser jag kommer ta med mig hela livet!

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Möjligheten att ha världen som en global arbetsplats. Sedan är en av de häftigaste delarna med programmet att en större andel av studenter har utrikesbakgrund. Kul att knyta kontakter redan under utbildningen. Att inse att utbildningen ger möjlighet att kunna arbeta i en internationell atmosfär är min dröm.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
–Välj någonting du verkligen är intresserad av och tycker är roligt. Prioritera studier, det kan bli svårt att kombinera studierna med arbete eftersom att samtliga kurser utgår från heltidsstudier. Läs kurslitteraturen och gå på föreläsningarna som erbjuds, de finns av en anledning och självstudier är svårt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Enkelt! Min favoritplats är Uplands nations uteservering på sommarkvällar.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Finns bara ett svar: Skvalborg, Kvalborg, Valborg och Finalborg.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Ekonomikums bibliotek har en väldigt trevlig atmosfär som passar väl för att i lugn och ro läsa kurslitteratur.

Hösten 2021.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin