Är programmet rätt för dig?

Tyko, student.

Möt en student på programmet

Namn: Tyko Majus
Från: Född i Stockholm, uppvuxen i Luxemburg

Sen jag började plugga här har jag träffat folk med alla möjliga bakgrunder, intressen, världsbilder och syner på livet.

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag visste inte riktigt vad jag ville med mitt liv, karriärmässigt, förutom att jag ville plugga något samhällsvetenskapligt i Uppsala. Jag fastnade direkt för Samhällsvetarprogrammet, med den breda valmöjligheten och tryggheten att inte behöva låsa in sig på en viss inriktning.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Hur sammansvetsade universitetet och staden är, föreläsarnas djupa kunskap, det breda utbudet av kurser och hur de kan kombineras. Det absolut bästa är studentlivet och alla människor man har träffat inom det. Sen jag började plugga här har jag träffat folk med alla möjliga bakgrunder, intressen, världsbilder och syner på livet.

Vad är mest utmanande?
– Att ta in mycket ny information och applicera det på en tenta. Det kan vara lite klurigt i början, men något man utvecklar över tid. Jag fick mycket tips från andra studenter i början och har format min egen studieteknik. Jag använder mycket mindmaps.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är något som gör Uppsala unikt och en stor anledning till att jag ville plugga här! Vi har 13 nationer (vilket är som klubb-hus för studenter) som har sina egna byggnader där du kan käka, fika, dricka öl och klubba. Det finns även ett stort antal studentföreningar. Jag själv är engagerad i Föreningen Samhällsvetarna. Både nationer och föreningar anordnar evenemang, som till exempel traditionsenliga sittningar, gasquer och baler (finare middagar som avslutas med fest och dans).

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Jag ska plugga inför ett seminarium, hjälpa till på ett evenemang för Samvetarnas invigning (där man välkomnar nya studenter till Uppsala) och hålla en ”korrefest” med dem som bor i min studentkorridor.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål just nu är att ta en kandidat i statskunskap och komplettera den med kurser i freds- och konfliktkunskap. Med detta kommer jag förhoppningsvis kunna komma in på UD:s diplomatprogram, för att i framtiden kunna jobba på UD eller någon av Sveriges ambassader.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Om du vill plugga någon form av samhällsvetenskap rekommenderar jag dig att söka den här utbildningen! Vet du redan nu vad du vill få ut av dina studier, har du möjligheten att skräddarsy din utbildning för att få den kunskap som du behöver för din framtid. Om du är mer osäker, som jag var, är Samhällsvetarprogrammet det perfekta sättet att hitta ett intresse och forma ett mål på vägen.

Tre snabba frågor:
Favoritplats i din studentstad?
– Ekonomikumparken på en solig vårdag!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Var finns den bästa studieplatsen?
– Tryckeriet på Ekonomikum eller Plugg-fikat på Gotlands Nation!

Våren 2023

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin