Masterprogram i datavetenskap – Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling

120 hp

Studieplan, TDV2M, SKPU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
SKPU
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Termin 1 och 2

Den studerande ska under termin 1 och 2 välja kurser från Datavetenskap (allmän inriktning) vid Uppsala universitet. Rådgivning kommer att ges så att kurserna passar, men inte överlappar, med de kurser som läses vid National Taiwan Normal University under termin 3 (och 4).

Studenten kan, efter beslut av programansvarige, få rätt att byta maximalt sammanlagt 15 hp kurser i datavetenskap under termin 1 och 2 mot kurser med ett, i vid bemärkelse, kulturellt innehåll relevant för inriktningen inom programmet.

Termin 3 och 4

Termin 3 läses vid National Taiwan Normal University enligt separat studieplan. Ett examensarbete motsvarande 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp, kan påbörjas. Detta examensarbete avslutas sedan under termin 4, troligen parallellt med en eller två andra kurser. Alternativt läses 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp, under termin 4.

Studenter på den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling som inte beviljas en kostnadsfri utbildningsplats vid National Taiwan Normal University eller av annat skäl inte kan läsa vid detta universitet, har rätt att läsa kurser från allmänna inriktningen Datavetenskap under termin 3 och 4.

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin